Skip to main content

Sensory Weaving with Honor Pedican

Back to: Resources

What’s in the box

A cardboard weaving loom ready to weave
A shuttle
Spare string for more weaving
A selection of sensory materials to explore and weave
Some simple instructions

Cynnwys

Ffrâm wau cardfwrdd yn barod ar gyfer gwehyddu Gwennol gwehydd
Llinyn sbâr ar gyfer rhagor o wehyddu
Detholiad o ddeunyddiau synhwyraidd i’w harchwilio a’u defnyddio i wehyddu

Sensory Weaving

 

 

Sensory Weaving with Honor Pedican

Gwehyddu Synhwyraidd gyda Honor Pedican

 

This activity is about exploring and enjoying materials and creating a small weaving that you can keep and en-joy.

The weaving materials have been selected for their feel and contrasting textures and colours.

Some might make a scrunching sound or smell different to the others.

Whilst you are weaving together involve your partner by exploring the textures with your hands and let them choose which pieces to use next.

Feel free to improvise using other materials like leaves, feathers or grasses, sweet wrappers or strips of plastic bags,

You can use the spare materials to make a loom out of anything – outside on a fence, or a branch or bench, in-side on the back of a chair?

You could also choose to wrap the materials around a stick or decorate a piece of furniture or wheel chair!

Mae’r gweithgaredd hwn yn ymwneud â theimlo a mwynhau deunyddiau a chreu darn gwehyddu i chi ei gadw a’i fwynhau.

Dewiswyd y deunyddiau gwehyddu oherwydd eu teimlad a’u gweadedd a’u lliwiau gwahanol.

Gallai rhai wneud sŵn crensian neu arogli’n wahanol i’r rhai eraill.

Tra rydych chi’n gwehyddu gyda’ch gilydd dylech annog eich partner i archwilio’r gweadeddau gyda’u dwylo a gadael iddyn nhw ddewis y darn nesaf i’w ddefnyddio.

Mae croeso i chi ddefnyddio deunyddiau eraill fel dail, plu neu laswellt, papurau fferins neu stribedi o fagiau plastig.

Medrwch ddefnyddio’r deunyddiau sbâr i wneud ffrâm wau ar unrhyw beth – y tu allan ar ffens, ar gangen neu fainc, neu’r tu mewn ar du ôl cadair?

Gallech ddewis lapio’r deunyddiau o gwmpas ffon neu addurno dodrefnyn neu gadair olwyn!

Subscribe to our Newsletter

Sign-up for all the latest information

* indicates required

Intuit Mailchimp