Skip to main content

"Oh I do like to be beside the seaside!"

Back to: Resources

This seaside pack is for all of your residents, it has been designed for people living with dementia, bringing opportunities to collect valuable memories to share with family and friends. We hope that you enjoy it!

If you are posting any photos on social media please tag us #CareCreatively

Using the Pack
The activities in the pack can be used over several sessions, days or weeks, you can go back to it. You can work with one person at a time or as a group activity. You can do the activities in any order you like and you are free to adapt them to suit your setting and your residents. You can add your own ideas and follow your residents’ memories and cre-ative ideas using the pack as a starting point.

Mae’r pecyn glan y môr hwn i’ch holl drigolion. Fe’i dyluniwyd ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia, gan roi cyfleoedd i hel atgofion gwerthfawr gyda theulu a ffrindiau.

Gobeithiwn y gwnewch ei fwynhau!

Os ydych chi’n rhoi lluniau ar y cyfryngau cymdeithasol tagiwch ni os gwelwch yn dda, #CreuCreadigol #CareCreatively

Defnyddio’r Pecyn
Gellir defnyddio’r gweithgareddau yn y pecyn dros nifer o sesiynau, dyddiau neu wythnosau a medrwch fynd yn ôl atyn nhw. Cewch weithio gydag un unigolyn ar y tro neu eu gwneud fel gweithgaredd grŵp.

Mae croeso i chi wneud y gweithgareddau mewn unrhyw drefn y dymunwch, ac mae croeso i chi eu haddasu i weddu i’ch lleoliad a’ch trigolion chi. Cewch ychwanegu eich syniadadau eich hun a dilyn atgofion a syniadau creadigol eich trigolion gan ddefnyddio’r pecyn fel man cychwyn.

Care Creatively - paper boat
Care Creatively - wish you were here

Subscribe to our Newsletter

Sign-up for all the latest information

* indicates required

Intuit Mailchimp