Skip to main content

Nature Box

Back to: Resources

Bringing the outside in!

Reminiscence and Creativity Pack

This pack contains materials and ideas for Reminiscence and Creative activities linked to nature. The pack has been designed for people living with dementia in mind with opportunities to collect valuable memories to share with family and friends but the pack is also suitable for anyone to use.

We hope that you enjoy it! If you are posting any photos on social media please tag us #CareCreatively

Dod â’r tu allan y tu mewn!

Pecyn Hel Atgofion a Chreadigrwydd

Mae’r pecyn hwn yn cynnwys deunyddiau a syniadau ar gyfer gweithgareddau hel atgofion a chreadigol yn gysylltiedig â natur. Dyluniwyd y pecyn hwn gan ystyried pobl sy’n byw gyda dementia. Mae’n rhoi cyfleoedd i hel atgofion gwerthfawr i’w rhannu efo teulu a ffrindiau, ond mae’r pecyn yn addas i unrhyw un ei ddefnyddio.

Gobeithiwn y gwnewch chi ei fwynhau! Os ydych chi’n rhoi unrhyw luniau ar y cyfryngau cymdeithasol tagiwch ni, os gwelwch yn dda #GofaluCreadigol

Subscribe to our Newsletter

Sign-up for all the latest information

* indicates required

Intuit Mailchimp