Skip to main content
Loading Events

« All Events

Dwylo Bach – Llanwst Library, Glasdir

January 15, 2025 @ 1:30 pm - 2:45 pm

Free

Rydyn ni nôl!

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod ein sesiynau Dwylo Bach misol yn dychwelyd yn ôl i Lyfrgell Llanrwst, Glasdir, mewn cydweithrediad â Chanolfan Deulu Llanrwst.

Mae Dwylo Bach yn addo cynnig amgylcheddau synhwyraidd a chwareus wedi’u teilwra i ddenu a difyrru meddyliau ifanc. Rydyn ni’n gobeithio y bydd modd i chi ymuno â ni.

Addas ar gyfer plant 0-4 oed – rhaid i bob plentyn fod dan ofal oedolyn

Lleoliad: Glasdir, Llyfrgell Llanrwst

AM DDIM – does dim angen archebu, galwch heibio a chymerwch ran

Amser: 1.30y.p – 2.45y.p

Mae ein sesiynau Dwylo Bach yn llawn dop o ddysgu llawen ac wedi’u cynllunio ar gyfer artistiaid bach i archwilio eu creadigrwydd mewnol, bod yn chwilfrydig a CHREU! Cânt greu amgylcheddau a gweithgareddau wedi’u hysbrydoli gan raglenni arddangos ein partneriaid creadigol, sy’n synhwyraidd a chwareus i’r holl deulu fwynhau.

*Gall y sesiynau creadigol hyn greu tipyn o lanast, felly dewch â thywel a dillad sbâr, os gwelwch yn dda

 

Gwnaed hyn yn bosibl trwy’r cyllid a dderbyniwyd gan Cronfa Fferm Made possible with funding from Clocaenog Forest Wind Farm Fund Wynt Coedwig Clocaenog

Made possible with funding from Clocaenog Forest Wind Farm Fund

 

We are back!

We are pleased to announce the return of our monthly Dwylo Bach sessions at Llanrwst Library, Glasdir, in collaboration with the Llanrwst Family Centre.

Dwylo Bach promises to provide an array of sensory and playful environments tailored to engage and delight young minds. We hope you’ll be able to join us!

Suitable for children aged 0-4 – all children must be accompanied by an adult

Time 1.30pm – 2.45pm

Location: Glasdir, Llanrwst Library

FREE – no need to book, just come along and take Part.

Our Dwylo Bach sessions are jam-packed with joyful learning and designed for little artists to explore their inner creativity, be curious and MAKE! Creating environments and activities inspired by our creative partners exhibition programmes, which are sensory and playful for all the family to enjoy.

*These creative sessions can get very messy, please bring a towel and some spare clothing with you

 

Details

Date:
January 15, 2025
Time:
1:30 pm - 2:45 pm
Cost:
Free
Event Category:

Organizer

Making Sense CIO

Venue

Glasdir
Llanrwst Library
Llanrwst, Conwy LL26 0DF United Kingdom
+ Google Map