Skip to main content
Loading Events

« All Events

Dwylo Bach – Canolfan Grefft Rhuthun – Ruthin Craft Centre

July 31

Free

Yr haf hwn, gyda dychweliad Dwylo Bach, byddwch yn barod i drochi eich plantos mewn byd o greadigrwydd a darganfod! Dan ofal y Ganolfan Grefft mae Dwylo Bach yn addo cynnig amgylcheddau synhwyraidd a chwareus wedi’u teilwra i ddenu a difyrru meddyliau ifanc.

Addas ar gyfer plant 0-5 oed (rhaid i bob plentyn fod dan ofal oedolyn)

Dyddiad: Dydd Mercher 31ain Gorffennaf 2024

AM DDIM. Nid oes angen archebu lle, galwch heibio unrhyw bryd rhwng yr amseroedd canlynol

Amser: 10.00am – 11.30am neu 1.30pm – 3.00pm

Yn ogystal, rydyn ni’n cynnal sesiynau Dwylo Bach sy’n canolbwyntio ar les teuluoedd ifanc drwy greadigrwydd. Rhan o raglen ‘Crefft Lles’ barhaus Canolfan Grefft Rhuthun.

Natur a Chwarae

Ymunwch â ni wrth i ni ymdrochi yn rhyfeddodau amgylcheddau byd natur lle mae pob deilen, carreg a darn bach o bren yn troi’n arf dysg a dychymyg. Wrth gael ein llywio gan egwyddorion arddangosfa Forest + Foundbyddwn yn mynd ar anturiaethau sy’n tanlinellu harddwch a phwysigrwydd ein byd naturiol.

 

 

                                                                                                                               

 

This summer, get ready to immerse your little ones in a world of creativity and discovery with the return of Dwylo Bach! Hosted at the Craft Centre, Dwylo Bach promises to provide an array of sensory and playful environments tailored to engage and delight young minds.

Suitable for children aged 0-5 (all children must be accompanied by an adult)

Date: Wed 31st July 2024

FREE. No need to book, pop in anytime between these times

Time: 10am – 11.30am or 1.30- 3.00pm

In addition, we are hosting Dwylo Bach sessions which focus on young families’ wellbeing through creativity. As part of Ruthin Craft Centres ongoing programme, The Craft of Wellbeing.

Nature and Play Suitable for children aged 0-5 (all children must be accompanied by an adult)

Join us as we dive into the wonders of nature-based environments, where every leaf, pebble, stick becomes a tool for learning and imagination. Guided by the principles of the Forest and Found exhibition, we will embark on adventures that highlight the beauty and importance of the natural world.

Engaging little ones in craft and nature is an enriching approach that supports their overall well-being and helps foster a positive relationship with the environment.

 

Details

Date:
July 31
Cost:
Free
Event Category:

Organizer

Making Sense CIO

Venue

Ruthin Craft Centre
Ruthin Craft Centre
Ruthing, Denbighshire LL15 1BB United Kingdom
+ Google Map
View Venue Website